In Luxemburg gibt es keine «handy- freien Zonen»

Plazeweis huet een kilometerwäit keen 4G. Dat stemmt sou awer net, zu Iermsdref stinn Keng beem net ze vill verbaut trotzdeem …
(Orginal – Story lesen…)